ทหารพราน36 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับส่วนราชการ พัฒนาภูมิทัศน์วัดห้วยหลวง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 192 ครั้ง

     วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 9.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และ ราษฎรบ้านห้วยหลวง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการ 1 ค่าย 1 กิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดห้วยหลวง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมี กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับภูมิทัศน์วัดห้วยหลวง และ กิจกรรมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนบ้านห้วยหลวง

     เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองทัพภาคที่3 ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักภัคดี การเทิดทูนและการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ทหารแต่ละหน่วยภายในพื้นที่ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ