องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 389 ครั้ง

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ศาตราจารย์ ดร. อรรณพ พงศ์วาท ประธานคณะกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และพระครูศรีสิทธิพิมล ดร. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมแถลงเตรียมจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด "พลเมืองเชียงใหม่ พร้อมไปต่อ (Chiangmai Next)" ในวันที่ 17-18 มกราคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ที่ผ่านมา ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณะชนทั่วประเทศได้รับทราบ โดยเฉพาะโครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กองทุน 10 บาท โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง โครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ และโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีดำเนินการ
ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นความสำคัญถึงการศึกษา และเป็นการหนุนเสริมให้เกิดวัฒนรรมของคนเชียงใหม่ ให้รักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมรับผิดชอบ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่อยอดองค์ความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
บรรณาธิการ : สุพัฒน์ เลาห์กมล
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ