สถานการณ์ไข้เลือดออก จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน กว่า 800 รายแล้ว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 114 ครั้ง

          ศูนย์ข้อมูลไข้เลือกออก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน   พบผู้ป่วย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่  1 สิงหาคม  2563 จำนวน  815  ราย  แยกเป็นรายอำเภอ  ดังนี้  อำเภอแม่สะเรียง 542 ราย/ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 124 ราย/ อำเภอสบเมย 81 ราย อำเภอแม่ลาน้อย  50  ราย /อำเภอขุนยวม  11 ราย /อำเภอปาย  5  ราย และอำเภอปางมะผ้า 2 ราย มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอความร่วมมือประชาชน  ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่ เก็บบ้าน  เก็บขยะ และเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิด  ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ