จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 526 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ  พร้อมเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่นางพัฒนา วงศ์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย รับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานในการประชุม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการพิจารณารางวัลเลิศรัฐสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานระดับจังหวัด ที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐ โดยแบ่งเป็น 3 รางวัล ในสาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสำหรับโล่รางวัลเลิศรัฐในปีนี้ 2563 จะประกอบเพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ตั้งอยู่บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึงหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้ เปรียบเสมือนเพชรน้ำเอกแห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงาม ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นเพชรน้ำหนึ่ง เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ในเดือนธันวาคม 2562 นี้ และพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐของไทยที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สมัครเข้ารับการประเมินรางวัล UN Public Service Awards ซึ่งเป็นรางวัลขององค์การสหประชาชาติ ที่มอบให้แก่หน่วยงานด้านการให้บริการสาธารณะของประเทศสมาชิกที่มีผลงานโดดเด่น โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. https://awards.opdc.go.th/awardsregister/

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ