ธ.ก.ส.แม่อาย กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 150 ครั้ง

ธ.ก.ส.สาขาแม่อาย กำหนด วันเวลา จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แก่ลูกค้าในตำบลต่างๆป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

นางสาวดุลพร สุปรียาเลิศรัตนะ ผู้ช่วยผู้ผู้จัดการสาขา ทำการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาแม่อาย แจ้งว่า ธ.ก.ส.สาขาแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ที่ส่วนท้องถิ่นโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. สาขาแม่อาย จำนวน 5430 ราย จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลท่าตอน และตำบลแม่สาว เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ เฉพาะผู้ที่ไม่มีบัตร ATM โดยขอให้มาใช้บริการตามวันเวลา ที่กำหนดดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตำบลแม่อาย หมู่ 1-5 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ตำบลแม่อาย หมู่ 6-13 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ตำบลมะลิกา ทุกหมู่บ้าน เวลา 09.00 น.-15.00 น.

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตำบลท่าตอน หมู่ 1-7 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตำบลท่าตอน หมู่ 8-15 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตำบลแม่สาว หมู่ 1-8 เวลา 09.00 น.-15.00 น.

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ตำบลแม่สาว หมู่ 8-16 เวลา 09.00 น. -15.00 น.

หากลูกค้าไม่ทันมาถอนเงิน ตามวันที่กำหนด ให้มาถอนได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ