เชียงใหม่ ประชุม คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 645 ครั้ง

 ​จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มุ่งเข้มงวดกวดขันสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พร้อมขอความร่วมมือในมีการติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ

​วันนี้ (10 ม.ค.63) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดเชียงใหม่จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย การกำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สนามกีฬา สวนสาธารณะ วัด และพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน เป็นสถานที่ห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และเข้มงวดกวดขันเรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีใบอนุญาต ตามงานต่างๆ ตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมดำเนินการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การควบคุมการเข้าถึง
ทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม การลดอันตรายจากการบริโภค การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ และการพัฒนากลไลการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง

​ด้าน การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้มีการขอความร่วมมือในการติดแสดงเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ ที่กำหนดพื้นที่และบริเวณทั้งหมดซึ่งใช้ประกอบภารกิจของสถานที่นั้น 
ทั้งภายในและนอกอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งให้ติดแสดงโดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจนในจำนวน
ที่เหมาะสม และในยานพาหนะสาธารณะ ให้ติดภายในยานพาหนะในจำนวนที่เหมาะสม หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวันสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ในวันที่ 31พฤษภาคม 2563  ณ บริเวณห้วยตึงเฒ่า ภายในงานจะมีการจัดบูธกิจกรรมด้านยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด และกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ