ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก พร้อมติดตามสร้างสะพานชั่วคราวข้ามห้วย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 291 ครั้ง

นายวรกิตติ  ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   พร้อมด้วยนายเกรียงไกร  เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำป่าหลาก   สะพานข้ามห้วยสาลี่ขาด ที่บ้านวนาไพร  ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา  มีประชาชนประสบภัย 164 คน 47 ครัวเรือน   โดยมีการบูรณาการทำงานกันทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน มีการตั้งเต็นท์ให้บริการ และจัดทำโรงครัวเพื่อประกอบอาหารให้แก่ผู้ประสบภัย


ในการนี้คณะสงฆ์อำเภอเวียงสา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 15,000 บาท
ซึ่งการให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นนั้น ได้จัดทำสะพานไม้ไผ่เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรชั่วคราว  ขณะนี้รถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้ และในระยะต่อไปจะดำเนินการของบประมาณจากส่วนกลางเพื่อมาจัดสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิม ส่วนในระยะสั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงรายจะนำสะพานแบรี่มาติดตั้งให้รถยนต์สามารถผ่านได้เป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ในการนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านได้นำถุงยังชีพไปแจกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอีกด้วย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ