จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันรพี เพื่อร่วมรำลึกวันพระบิดากฎหมายไทย ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 148 ครั้ง

วันนี้ (7 ส.ค. 63) ที่ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นประธานการจัดงานวันรพี ประจำปี 2563  จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำทำบุยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตุลาการ ร่วมพิธี หลังจากนั้น เป็นพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ทายาทราชสกุลรพีพัฒน์ ผู้แทนนักกฎหมาย หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม

ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในรัชกาลที่ 5 ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ได้ศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนักไครสด์เชิร์ช มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จการศึกษา และเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย ดำรงตำแหน่งนายกสภาข้าหลวงพิเศษ ทำหน้าที่ชำระสะสางกฎหมาย เปลี่ยนแปลง และจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมของประเทศจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ ปรับปรุงศาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและหัวเมือง พร้อมปรับปรุงแก้บทกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และวิธีพิจารณาความอาญาใหม่ ให้ระบบกฎหมายของประเทศไทยเจริญมั่นคงเท่าเทียมนานาอารยประเทศมาตราบวันนี้ ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2463 ขณะพระชนมายุได้ 47 พรรษา ด้วยคุณานุคุณอันยิ่งใหญ่ จึงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วสันต์ มีจินดา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ