สนง.เกษตร จ.ลำปาง ร่วมกับ อบจ.ลำปาง จัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเชิงพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 160 ครั้ง

     ที่บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทีมพี่เลี้ยงงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ นำโดยนางเยาวเรศ  ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง นายจิรศักดิ์ สิทธิยะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม ร่วมดำเนินการจัดเวทีชุมชนเกษตรกรบ้านนาเอี้ยง ขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเกษตรวิถีอินทรีย์ และโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดลำปาง

     โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP ให้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐาน โด นางกัลยา เกาะกากลาง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร

     นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายนวพล  รักษ์สถิตย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเสริมงาม และนายประสานมิตร เรืองศรี ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสริมงาม และนายเผด็จ  ปิงแก้ว หัวหน้าหน่วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสริมงาม ร่วมพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ