ผู้นำบ้านห้วยแก้วบนและบ้านห้วยแก้วล่างพร้อมตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือผ่านอาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอนขอไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านหลังจากรอคอยมานับสิบปี

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 102 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์  เพชรพวงพะยอม  ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแก้วล่างและตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือต่อพลโทสุรพล  ตาปนานนท์  ประธานบอร์ด บขส. และ  อาสาร่วมพัฒนาแม่ฮ่องสอน ขอความช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการโครงการไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านให้สำเร็จหลังจากมีการปักเสาพาดสายไร้กระแสไฟฟ้ามาเป็นเวลากว่า 20 ปีแต่ยังไม่มีการดำเนินปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ใช้ ซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไร  เมื่อสอบถามก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า ติดเขตป่าไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การดำรงชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความลำบาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ส่งผลกระทบด้านการศึกษาซึ่งปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ทำให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านขาดโอกาส   

           หมู่บ้านห้วยแก้วบน ห้วยแก้วล่าง และห้วยช่างเหล็ก หมู่ 7  ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพียงแค่ 25 กิโลเมตร เป็นชุมชนชาติพันธ์ปะกาญอ จำนวน 147 หลังคาเรือน  ราษฏรอาศัยอยู่รวม 496 คน  หมู่บ้านตั้งมาไม่น้อยกว่า   50 ปี มีโรงเรียน  1 โรงเรียน  ศูนย์เด็กเล็ก 1 ศูนย์  ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เวียงสอน ดอนแก้ว
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ