สนง.เกษตร จ.ลำปาง ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 148 ครั้ง

     ที่ศาลาประชาคมชุมชนอิวเมี่ยน หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563

     ในการนี้ได้มีกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชุมชนอิวเมี่ยน จำนวน 30 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กลุ่มอารักขาพืชจังหวัดลำปาง วิทยากรจาก บริษัทจิรชัย โปรดิวซ์ จำกัด มาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการผลิตและการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพ PGPR-3 จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อนำไปทดลองใช้ในแปลงปลูกอีกคนละ 2 ไร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ