ศป.บส.ชน จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 147 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรเทาความเดือนร้อน ลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19

            ที่อาคารยอดศึก กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักนำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหาร สำหรับใช้ในการบริโภค จำนวนทั้งสิ้น  9,010 ซอง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่  จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี

                        แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่อง "ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด" ด้วยการให้ทหารพันธุ์ดีและชาวบ้านรอบค่าย ปลูกผักและเลี้ยงปลา เพื่อนำผลผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินการ

               ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกของหน่วย และพื้นที่ของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยเสนอความต้องการไปที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น จำนวน 972 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ