จังหวัดน่านประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 252 ครั้ง

ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมาย นายมานิตย์  ธนะวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน   เป็นประธานการประชุม ทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน โดยถ่ายทอดสัญญาณจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ โดยมี พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธาน เพื่อ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันภาคเหนือ อย่างใกล้ชิด หลังคุณภาพอากาศในบางจังหวัดเริ่มมีค่าเกินค่ามาตรฐาน เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการเชิงรุก ที่กองทัพภาคที่ 3 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

            พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควันภาคเหนือว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศ และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 เริ่มมีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สาเหตุเกิดจาก  ลักษณะภูมิประเทศที่ ความกดอากาศสูง และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของแต่ละจังหวัด  จึงขอความร่วมมือแต่ละจังหวัด เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน รับสถาณการณ์ ไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่ของตนเอง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต็ะไชย/ สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ