อพท.จัดสัมมนา การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 132 ครั้ง

         อพท.จัดสัมมนา การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

         นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การ  UNESCO  ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ณ เดอะทิวลิป โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในงานมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะเมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่ ขณะเดียวกันได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เพื่อหาทิศทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของจังหวัดน่านอีกทั้งได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความพร้อมและศักยภาพในการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกต่อไป

 

 

                                                                 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ