งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขาดแคลนหมู่เลือด A เร่งประชาสัมพันธ์รับบริจาคเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อระบบบริการทางการแพทย์

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 139 ครั้ง

หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เผยพสกนิกรชาวไทย สนใจร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี กว่า 400,000 cc. พร้อมประชาสัมพันธ์การขาดแคลนหมู่เลือด A เร่งรับบริจาคเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อระบบบริการทางการแพทย์

เทคนิคการแพทย์หญิงนิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจมาบริจาคโลหิตจำนวนกว่า 1,015 ยูนิต คิดเป็นเลือด 456,750 cc. โดยขณะนี้งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยังขาดแคลนโลหิต หมู่เลือด A จึงประชาสัมพันธ์รับบริจาคเพิ่ม เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อระบบบริการทางการแพทย์ ที่ต้องจัดหาโลหิตเพื่อบริการผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยการรับโลหิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและในผู้ป่วยผ่าตัดประสบอุบัติเหตุ ซึ่งต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมากและเร่งด่วน รวมถึงในระยะนี้ที่เกิดโรคไข้เลือดออก ที่เป็นโรคระบาดที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา ส่งผลให้ความต้องการโลหิตเพื่อใช้ในการรักษามีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วย สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดพักเที่ยง เวลา 12.00-13.00น. ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5393-5624

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ