สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านคนพิการ

  • ข่าวจาก : สปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 556 ครั้ง

วันนี้(13 มกราคม)   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ  รุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน ที่โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ทแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงาน   เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคนพิการและความพิการ  สามารถให้ข้อมูลการช่วยเหลือและการคุ้มครองสิทธิแก่คนพิการและครอบครัว  ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ส่งเสริมคนพิการที่ขาดโอกาสให้เข้าถึงสิทธิและได้รับบริการสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดไว้  อันจะส่งผลให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ เขมทัต ภาพ
บรรณาธิการ : ส.ปชส.มส
แหล่งที่มา : สปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ