แม่อาย คุมเข้มป้องกันอาชญากรรมและเฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 113 ครั้ง

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งด่านจุดตรวจ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเฝ้าระวัง การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่อายที่ 5 บูรณาการร่วมกับ สภ.แม่อาย, บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3, ตชด.334, สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, ผู้ใหญ่บ้าน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องกันอาชญากรรมและเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อำเภอแม่อาย ไม่พบต่างด้าวลักลอบหนีเข้าเมืองและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ