ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งยกระดับมาตการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ให้ใช้มาตรการระดับกลาง หลังคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีส้ม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 345 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ให้ใช้มาตรการระดับกลาง เน้นการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง แจ้งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทุกวัน และการดูแลสุขภาพของประชาชน

            นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการระดับกลาง ภายหลังศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ 2563 ติดตามสภาพอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ซึ่งในระยะนี้มีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศ ประกอบกับมีลมใต้พัดเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้อากาศไม่ยกตัว ส่งผลให้มลภาวะและฝุ่นควันยังคงปกคลุมสะสม จนระดับของค่าฝุ่นละอองเล็กในอากาศ PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างฝุ่นละอองลงสู่ท่อระบายน้ำในช่วงเช้า และขอความมือประชาชนฉีดน้ำล้างฝุ่นละอองที่เกาะบริเวณต้นไม้ และหน้าอาคารบ้านเรือน

            ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ และทุกช่องทาง รวมถึงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับระดับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในทุกเช้า หากพื้นที่ใดมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ให้แจ้งประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด N 95 และงดเว้นการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง หรือ safety zone ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับทราบและเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ