มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาปลูกสกัดและผลิตพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 117 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันกับบริษัทซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพัฒนาการปลูก สกัด และผลิต ผลิตภัณฑ์ จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ..//

            รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาการปลูก สกัด และผลิต ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรร่วมกัน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและทางการแพทย์ ตลอดจนประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต   ซึ่งการบันทึกความเข้าใจในฉบับนี้ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการปลูก สกัด และผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา  กัญชง และพืชสมุนไพรให้ครบกระบวนการ จนถึงขั้นสามารถนำสารสกัดสำคัญจากพืชกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือในการวิจัยการสกัดสาระสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และมุ่งเน้นด้านผลิตยารักษาโรค  ตลอดจนการพัฒนาและต่อยอดในการนำสารสกัดที่สำคัญ ผลิตเป็นสารตั้งต้นสำหรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต   โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ