War Room ไฟป่าลำปาง วิเคราะห์ข้อมูลสภาพความกดอากาศ สู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 238 ครั้ง

วันนี้ (15 ม.ค. 63) ศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ไฟป่าลำปาง ได้ติดตามวิเคราะห์จากข้อมูลสภาพความกดอากาศ ทิศทางกระแสลม ลักษณะการกระจายตัวกลุ่มของฝุ่นละอองปกคลุมพื้นที่ของจังหวัดลำปางและภาพรวมของภาคเหนือ และใกล้เคียง โดยจังหวัดลำปางในช่วงเช้ามีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งยังมีความกดอากาศปกคลุมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสลมมีพัดเข้าสู่แอ่งลำปาง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา อธิบายได้ว่าลมพัดเข้าทุกทิศทุกทางในระดับสูง ส่วนกระแสลมขั้นต่ำเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ แทบหยุดนิ่ง ไม่สามารถพัดเอาฝุ่นละอองออกจากแอ่งลำปางได้หมด ลักษณะเช่นนี้จึงยังส่งผลให้คุณภาพอากาศตามสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับแนวทางปฏิบัติ ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานสาธารณสุข และส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำการประชาสัมพันธ์ตามสื่อทุกทาง แจ้งเตือนประชาชนให้ความร่วมมืองดเผาทุกกรณี กลุ่มเสี่ยงให้ปฏิบัติต่อตนเองอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงไม่ควรอยู่ในสถานที่เกิดหมอกควัน ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด/สถานีตำรวจภูธร จ.ลำปาง พิจารณาตั้งด่านตรวจยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษอย่างต่อเนื่อง ให้อุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณาตรวจสอบและความร่วมมือกิจการโรงงานที่ปล่อยมลพิษ ในท้องที่อย่างต่อเนื่อง ให้ศูนย์ฯ ระดับอำเภอพิจารณาสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในท้องที่ ให้หน่วยดับไฟทุกหน่วยลาดตระเวนเฝ้าระวังและเข้าระงับเหตุทันทีและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง อีกทั้ง ให้ประชาชนจิตอาสา จิตอาสา 904 วปร. มีส่วนร่วมเฝ้าระวังแจ้งเหตุและร่วมปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากพบเหตุไฟป่าสามารถแจ้งทางหมาเลขโทรศัพท์ 0 5426 5072-4

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ