สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 1 หารือรับฟังความเห็นประชาชน โครงการตามแผนสำรวจ ปี 63 โครงการซ่อมปรับปรุง อ่างเก็บน้ำแม่สุกพร้อมระบบกระจายน้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 61 ครั้ง

     ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการตามแผนสำรวจปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุง อ่างเก็บน้ำแม่สุกพร้อมระบบกระจายน้ำ ในการนี้มีนายเกษม  สุจริษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กับผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำแม่สุก

     สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจ ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตของโครงการ โดยมีพื้นที่ได้รับ ประโยชน์กว่า 500 ไร่ 150 ครัวเรือน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ จะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร รวมถึงกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ในที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำดำเนินโครงการดังกล่าว ตามขั้นตอนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ