อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยม มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมความร่วมมือจัดทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 78 ครั้ง

     วันนี้ (16 กันยายน 63) ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้มีการจัดประชุมความร่วมมือ เพื่อทำโครงการนวัตกรรมกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ร่วมหารือกับเหล่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้การต้อนรับ

     ในการประชุมได้มีการพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาความร่วมมือทางวิชาการฯ การลงพื้นที่และสำรวจความพร้อมในโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งมีการนำเสนอการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  และนำเสนอโครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเฮมพ์

     นอกจากนี้ภายหลังจากการประชุม ทางคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจโดยรอบมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมโครงการวิจัยเกี่ยวกับกาแฟพิเศษ ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับโครงการวิจัยดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ