จังหวัดเชียงรายใช้มาตรการคุมเข้มรถตู้สัญชาติเมียนมาเข้ามาที่ด่านแม่สายป้องกันโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 96 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาตรการคุมเข้มรถตู้สัญชาติเมียนมา เข้ามารับสินค้าภายในเขตอำเภอแม่สาย มีการจำกัดจำนวนรถ ให้ติดตาม ควบคุมฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

                นายประจญ  ปรัญช์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมของคณะกรรมการหอการค้าอำเภอแม่สาย และหอการค้าอำเภอท่าขี้เหล็ก เมียนมา ผู้ประกอบการขนส่งตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดมาตรการขนส่งสินค้าตามช่องทางเข้า-ออกในพื้นที่อำเภอแม่สายของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีมาตรการควบคุมรถตู้สัญชาติเมียนมา เข้ามารับสินค้าภายในเขตอำเภอแม่สาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้รถตู้จากเมียนมามารับสินค้าใน1วันจำกัดจำนวนไม่เกิน 168 คัน ให้ผู้ควบคุมรถตู้ไม่เกิน 1 คน ข้ามที่สะพานมิตรภาพไทย- เมียนมาแห่งที่ 2 ด่านอำเภอแม่สาย เท่านั้น จะต้องมีการควบคุมคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย หรือ ศปก.อำเภอแม่สาย จัดชุดปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบรถตู้ ทุกคัน กำหนดจุดจอดให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทำบัตรประจำตัว เพื่อควบคุมยานพาหนะขนส่งสินค้า ให้ดำเนินการตรวจคัดกรอง ทำความสะอาดโดยใช้ยาฆ่าเชื้อ รถขนส่งสินค้าทุกคันที่เดินทางมาจากเมียนมาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ ตามมาตรการ 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี พ.ศ. 2558 โดยจังหวัดเชียงราย ออกประกาศตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงแจ้งให้ทราบทั่วกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ