เชียงใหม่ เร่งปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมการปล่อยโคมลอยให้เคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 75 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งปรับปรุงแก้ไขมาตรการควบคุมการปล่อยโคมลอยให้เคร่งครัดยิ่งกว่าเดิม พร้อมแนะให้หันมาปล่อยโคมลอยในเชิงสร้างสรรค์ แทนการปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้า ลดการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

 

    วันนี้ (16 ก.ย. 63) ที่ ห้องประชุม เทศบาลนครเชียงใหม่  พันตำรวจเอกสุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในเขตพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้การควบคุมการปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ไปก่อความเสียหายให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชน  โดยเฉพาะในช่วงประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ใกล้จะถึงนี้

 

    ขณะนี้งานประเพณียี่เป็งหรืองานเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ที่จะเข้ามาถึงแล้ว  และเป็นประจำทุกปีที่จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวถือโอกาสปล่อยโคมลอยตามจุดต่างๆ เป็นจำนวนมาก  และถึงแม้ว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการรณรงค์ รวมถึงมีการออกประกาศไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า  แต่ก็พบว่ายังมีการลักลอบขาย  อีกทั้งยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวนำโคมลอยเข้ามาปล่อยในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการออกมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย หรือโคมชนิดต่างๆ ขึ้นไปสู่อากาศให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับมาตรการหลักๆ ที่สำคัญ และจะยังยึดถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด นั่นก็คือ การห้ามปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่หวงห้ามหรือเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่การบิน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 01.00 น.  ขณะที่ในที่ประชุมวันนี้ ได้มีการร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ  เพื่อเตรียมการปรับปรุงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้มีความครอบคลุมและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยนำเอาประสบการณ์และปัญหาที่พบจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมานำมาเป็นแนวทางแก้ไข เช่น การห้ามขาย ห้ามซื้อ ห้ามนำเข้ามา และห้ามปล่อยโคมลอยในเขตพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด  การมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถตรวจยึดโคมลอยที่มีการเล็ดลอดนำเข้ามาในพื้นที่ได้ในทันทีหากมีการตรวจพบ  แล้วให้ไปรับคืนในภายหลัง  แต่หากตรวจสอบพบว่าโคมลอยที่ตรวจยึดมานั้นไม่ได้มาตรฐานจะถูกยึดและนำไปทำลาย  ส่วนผู้ใดที่ต้องการผลิตและนำเข้าโคมลอยมาจากต่างประเทศเพื่อการค้าขาย  จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้มีการงดไม่ให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างถาวร  เนื่องจากในช่วงนั้นมีมาตรการเฝ้าระวังที่น้อยกว่าช่วงเทศกาลลอยกระทง  โดยให้ถือโอกาสปรับเปลี่ยนแนวคิดการปล่อยโคมลอยมาเป็นรูปแบบใหม่ในเชิงสร้างสรรค์  เช่น การนำโคมลอยสีสันต่างๆ มาประดับไว้ ตามจุดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องปล่อยขึ้นไปในอากาศ  เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

 

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวนี้ ยังเป็นการเสนอแนะและเป็นการร่างการปรับปรุงแก้ไขประกาศเดิมที่มีอยู่  ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดอีกครั้ง  จึงจะมีการนำมาเป็นข้อบังคับใช้หลังจากนี้ไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ