ททท.แม่ฮ่องสอนเตรียมการท่องเที่ยว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 50 ครั้ง

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว The Westwind Trail 2020
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเบล วิลล่า อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน และ ผู้แทนนายอำเภอปาย  จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว The Westwind Trail 2020 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 โดยใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็นระยะ    110 กิโลเมตร      75 กิโลเมตร     60 กิโลเมตร       32 กิโลเมตร และ 12 กิโลเมตร   โดยในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนในการรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งทางผู้จัดให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิค และปฎิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  โดยนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวิ่ง   The Westwind Trail 2020 ในครั้งนี้มีนักวิ่งจากทั่วประเทศประมาณ 900 คน ยังไม่รวมผู้ติดตามคาดว่าสามารถที่กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปาย โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร  ร้านค้าถนนคนเดิน  นอกจากนี้มีนักวิ่งที่มีชื่อระดับประเทศมาร่วมวิ่งจำนวน 10 คน ภายในงาน The Westwind Trail 2020 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ