ลำพูน พร้อมรับมือ “พายุโนอึล”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 1340 ครั้ง

จังหวัดลำพูน พร้อมรับมือ “พายุโนอึล” ตรวจสอบความพร้อมกำลังพล อุปกรณ์ ทบทวนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน จัดทำแผนเผชิญเหตุระดับหมู่บ้าน และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว สั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ขอประชามั่นใจคอยรับฟังข่าวสารแจ้งเตือนจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้ความร่วมมือกรณีเกิดภัย

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 17.20 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวผ่านรายการวิทยุทาง สวท.ลำพูน ว่า หลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน ระดับ 3 “โนอึล” นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการแจ้งให้ทุกอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับมือ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสภาวะอากาศฝนตกหนักถึงหนักมากให้ประชาชนทราบ และให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

สำหรับการเตรียมการนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการและเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณ พร้อมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจในขั้นตอนการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หากท้องถิ่นเกินกำลังให้ดำเนินการแจ้งขอรับความช่วยเหลือ และให้ทุกหน่วยสามารถสั่งใช้เครื่องมือ สรรพกำลังในการกำกับ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

พร้อมนี้ ยังได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เตรียมรับมือผลกระทบจากพายุโนอึล เตรียมแผนและซักซ้อมแผนงานในระดับหมู่บ้าน กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนทบทวนความเสี่ยงของพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ให้มีความครอบคลุมครบถ้วน  ทั้งยังได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำพูน ฝึกซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกับชุมชนพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดภัย กำหนดให้ทุกหมู่บ้านจัดทำแผนเผชิญเหตุของชุมชน เป็นแผนเผชิญเหตุลักษณะโดยง่ายไม่ซ้ำซ้อน แต่แผนนั้นจะต้องปรากฏข้อมูลพื้นที่เสี่ยงของแต่ละหมู่บ้าน วิธีการ และแนวทางการดำเนินการกรณีเกิดภัยอย่างชัดเจน  

นายวรยุทธ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ยังได้ประสานการขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 7 เข้าเตรียมความพร้อม เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยในพื้นที่ ล่าสุด (18 กันยายน 2563) ได้เข้าเตรียมความพร้อมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่งแล้ว หากเกิดภัยสามารถประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  

ในส่วนของการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำนั้น ชลประทานจังหวัดลำพูน มีการเตรียมความพร้อม ตรวจสอบข้อมูลตลอด 24 ชม. มีเครื่องมือตรวจวัดและรายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะมีการนำข้อมูลแจ้งเตือนไปยังอำเภอ อปท. ผ่านไปถึง ปชช. อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับศูนย์บริหารจัดการน้ำ ก็มีการติดตามข้อมูลและประเมินสถานการณ์ตลอด 24 ชม. เช่นกัน จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัย จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้แจ้งเตือนภัย ไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายของขึ้นที่สูง ไปจนถึงการอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

“นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  สั่งการให้เฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของพายุและระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในลำน้ำสายต่างๆและได้ ย้ำนายอำเภอทุกอำเภอ หากเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน พืชสวนไร่นา พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จะต้องลงพื้นที่เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนด้วยตนเอง  ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และรายงานผลการปฏิบัติรวมทั้งการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือมาที่จังหวัดทันที” รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ