ลำพูน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 132 ครั้ง

จังหวัดลำพูน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อเนื่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจอำเภอแม่ทา ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๕ น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปพร. เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ด่านตรวจอำเภอแม่ทา จากการตรวจพบ นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา อำนวยการการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาพบการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน และมีแนวโน้มที่จะกระจายไปยังเมืองอื่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมืองตามชายทะเล ในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ ยอดผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ประเทศไทยมีพรมแดนธรรมชาติที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านยาวไกล มีการเคลื่อนย้ายของประชากรได้ง่าย อาจจะเหนือความควบคุมทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดในประเทศไทยได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มอัตราการตรวจ โดยเฉพาะในแรงงานต่างด้าว บุคคลที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และมีการทำการควบคุมกักกันโรคสำหรับผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะส่งกลับประเทศต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ