อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แถลงการณ์การจัดงานแข่งเรือพญานาคอำเภอเวียงสา ช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคมนี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 180 ครั้ง

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในการแถลงการณ์การจัดงานแข่งเรือพญานาคอำเภอเวียงสา ช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคมนี้ โดยทางที่ว่าการอำเภอเวียงสา ดำเนินการจัดงานร่วมกับชมรมพ่อค้าตลาดนัดกาดม่วนเมืองจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดการงานแข่งเรือพญานาคอำเภอเวียงสา ช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน สืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป สร้างความตระหนัก หวงแหน และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของตน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าท้องถิ่น นอกจากนั้นเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสา และจัดกองทุรับบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเวียงสาอีกด้วย

ด้านนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา กล่าวว่า โดยในปีนี้จัดงานแข่งเรือพญานาคอำเภอเวียงสา ช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านป่ากล้วย (บ้านบุญยืน) ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดโดยที่ว่าการอำเภอเวียงสา ร่วมกับชมรมพ่อค้าตลาดนัดกาดม่วนเมืองจังหวัดน่าน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งหวังส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ให้ได้รับการสืบทอด และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งจัดกองทุนรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอเวียงสา อีกทั้งเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าท้องถิ่นให้แก่ชุมชนท้องถิ่น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวงานแข่งเรือพญานาคอำเภอเวียงสา ช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2563 รูปแบบ New Normal ณ อำเภอเวียงสา ตามวันเวลาดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ