โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 คัดเลือกนักเรียนในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ที่เป็นคนดี คนเก่ง ให้ได้รับทุนการศึกษา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1112 ครั้ง

โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 คัดเลือกนักเรียนในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ที่เป็นคนดี คนเก่ง ให้ได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

            ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ลานค้าชุมชนหนองระบู พระภาวนารัตนญาณ วิ. ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค , นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครเชียงราย , และดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 ในการคัดเลือกนักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนและได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอื่นๆ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีนั้น ในปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดให้มีการขยายพื้นที่การดำเนินโครงการฯเพิ่มเติมอีก 1 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและรางวัลทุการศึกษาจากธนาคารออมสิน ซึ่งการดำเนินงานทางเทศบาลนครเชียงราย จะเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโครงการ ร่วมด้วยเทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน อย่างไรก็ตาม นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาแล้ว ยังได้รับโล่รางวัลเพชรล้านนาประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ อีกด้วย

            สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจำนวน 5 สาระวิชาการเรียน คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาพระพุทธศาสนา และวิชาภาษาไทย ทั้งประเภทบุคคล และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในส่วนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากจำนวน 5 สาระวิชามาเป็น 7 สาระวิชา ที่เพิ่มมา 3 วิชา ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา มีรางวัลทุนการศึกษา ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลาย รับรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1,2 และรางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชนะเลิศได้รับเงินทุน 20,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศได้รับเงินทุน 30,000 บาท ยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 และรางวัลชมเชย มี 5 รางวัล เปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.phetlanna.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพชรล้านนา ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา โทรศัพท์ 086-1797852

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ