มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดบ้าน CRRU ต่อยอดความฝัน สู่ความสำเร็จ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 504 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมในงานมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2020 นิทรรศการแสดงผลงานเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ

                วันนี้ 17 มกราคม 2563 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2020 ในงานเปิดบ้าน Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ จัดแสดงนิทรรศการวิชาการผลงานของนักเรียน นักศึกษา จากคณะต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 200 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้วิชาการของคณะและสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จในอนาคต ประกอบด้วยกิจกรรม Check-in Landmark CRRUจำนวน 6 จุดเช็คอินประกอบด้วยอนุสารวรีย์สมเด็จย่า ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์กีฬาSport Complex Center  ศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 และศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ จัดให้มีการประกวดทักษะวิชาการ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ การแข่งขัน E-Sport  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมแนะนำ แนะแนว เปิดให้นักเรียน และผู้ที่สนใจได้ศึกษา เตรียมเข้ารับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกด้วย..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ