รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 663 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

                วันนี้(17 มกราคม 2563) ที่ ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ในการสร้างความสุข การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

                กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย กิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงสื่อสร้างสรรค์สมัยใหม่  การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ของดีจังหวัดลำพูน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ใช้มอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ การจำหน่ายอาหาร และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น  ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

                สำหรับ งาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน จังหวัดลำพูน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และได้กำหนดพิธีเปิดตัวงาน กิจกรรม(Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในช่วงแรกได้เริ่มจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 จนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ และหลังจากนั้นให้ทางจังหวัดดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้จัดพิธีเปิดงานไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ