สภาลมหายใจ จัดเสวนา “อากาศเชียงใหม่ ทำไมฝุ่นมาเร็ว”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 597 ครั้ง

สภาลมหายใจ จัดเสวนา “อากาศเชียงใหม่ ทำไมฝุ่นมาเร็ว” อธิบายถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นควันในช่วงเดือนมกราคมพร้อมแจกหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่นควัน

 

    วันนี้ (19 ม.ค. 63) ที่บริเวณด้านข้าง พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจได้จัดเสวนาในหัวข้อ“อากาศเชียงใหม่ ทำไมฝุ่นมาเร็ว” โดย ผศ.ดร.สมพร จันทระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดฝุ่นควันในช่วงเดือนมกราคมนี้ ว่า เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี มีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัย คือสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ ประกอบกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ที่มีความกดอากาศสูงและทิศทางของลมที่ไม่มีการเคลื่อนที่ จึงทำให้ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการระบายออกไปนอกพื้นที่และยังค้างอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นต่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

 

    ส่วนปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญคือ การเผาในที่โล่ง ทำให้เกิดฝุ่นควันในอากาศ ซึ่งในปีนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญกับการห้ามการเผาอย่างเด็ดขาด เพื่อลดการเกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้นในพื้นที่ แต่ก็ยังมีฝุ่นควันที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทุกภาคส่วนได้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ขนส่งสาธารณะ หรือการเดินและการปั่นจักรยานทดแทนแล้ว 

 

    ภายในงานยังมีการแจกหน้ากาก N95 และแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันฝุ่นควันให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงานอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ