เชียงใหม่ ยังคงเข้มงวดมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด พร้อมสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 242 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่ยังคงเข้มงวดมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด พร้อมบูรณาการความร่วมมือในการรับรู้ให้แก่ประชาชน

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการลดปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระยะนี้ได้เน้นการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืช ขยะ หรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด ในส่วนของพื้นที่การเกษตร หากมีความจำเป็นต้องการเผาวัชพืชในพื้นที่ ต้องมีการขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้นๆ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอ ก่อนดำเนินการเผาทุกครั้ง สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอความร่วมมือให้ประชาชน ลดจำนวนการเผากระดาษ หรือเผาทีละน้อยๆ เพื่อลดปริมาณควันที่เกิดจากการเผาตามประเพณีดังกล่าวด้วย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลในการนำร่อง ให้ประชาชนติดตามข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผ่านแอปพลิเคชัน AirCMI ควัน ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันในการควบคุมสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศ และมุ่งสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน

ด้านนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง หรือ ป.ย.ป. กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชัน AirCMI เกิดจากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้ทุกอำเภอ ซึ่งจะมีระบบบริหารจัดการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ สร้างความรับรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันสุขภาพจากภาวะอากาศย่ำแย่ และตระหนักถึงฝุ่นควันในพื้นที่ รวมถึงคิวอาร์โค้ด เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแล้วกว่า 1,000 คน ก่อนที่จะมีการขยายผลให้สามารถครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ