เทศบาลเมืองน่าน จัดงาน “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 9 ข้าวใหม่ปลามัน” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 369 ครั้ง

เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ มูลนิธิฮักเมืองน่าน ททท.สำนักงานน่าน อพท. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ธนาคารออมสิน เครือข่ายโอทอปน่านและองค์กรภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเมืองน่าน จัดงาน “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 9 ข้าวใหม่ปลามัน” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563  ณ ข่วงกระซิบรัก ข่วงเมืองน่าน และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน

         ที่ บริเวณข่วงเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ มูลนิธิฮักเมืองน่าน ททท.สำนักงานน่าน อพท. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ธนาคารออมสิน เครือข่ายโอทอปน่านและองค์กรภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเมืองน่าน จัดงาน “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 9 ข้าวใหม่ปลามัน” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม  2563  โดยได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ในช่วงฤดูหนาวและเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิตของจังหวัดน่าน “น่าน...นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต” “Nan The City of Happiness : A Lively Old Town”  โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมตลอด 3 วัน ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร  ณ ข่วงเมืองน่าน พิธีบายศรีสู่ขวัญบริเวณข่วงกระซิบรัก พิธีสืบชะตา  ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารและบูชาเทียนเสริมสิริมงคลตามแบบประเพณีน่านโบราณ กิจกรรมลอดซุ้มพญานาคคู่ขวัญ ณ วัดภูมินทร์ กิจกรรมนั่งรถรางชมความงามเมืองเก่าน่าน กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน และการจำหน่ายอาหาร สินค้าของฝากของที่ระลึกถนนคนเดิน “กาดข่วงเมืองน่าน”

               นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน  กล่าวว่า “น่าน” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นและความมีไมตรีจิตต้อนรับผู้มาเยือนของชาวน่าน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่ทรงคุณค่า มีความงดงามโดดเด่นทางด้านศิลปกรรมทุกแขนง  ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ของวัดภูมินทร์ที่แสดงถึงเรื่องราวในอดีต วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวน่านที่ผ่านมา  รวมถึงเรื่องชาดกและพุทธประวัติตามพงศาวดารเมืองน่าน โดยในภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดภูมินทร์นั้น มีภาพหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากทุกคนที่ได้ไปชื่นชมนั่นคือ “ภาพปู่ม่าน ย่าม่าน” อันเป็นผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตโดดเด่น มีลักษณะเป็นภาพชายหญิงกำลังกระซิบสนทนา จนถูกขนานนามว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งทางด้านองค์ประกอบและอารมณ์รังสรรค์

                       

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ