สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน จัดงาน “ครบรอบ 35ปี เพิ่มสัมพันธ์เครือข่าย”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 240 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน จัดงาน ครบรอบ 35ปี เพิ่มสัมพันธ์เครือข่าย” 

วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ อาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีการจัดงาน ครบรอบ 35ปี เพิ่มสัมพันธ์เครือข่ายโดยในช่วงเช้านางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานี นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีไหว้สาพระภูมิเจ้าที่และสักการะองค์พระอินทร์เป่าสังข์ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ จากนั้นมีการประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีพระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ / ชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องไทยธรรม, ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักแก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ เพิ่มจำนวนเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถานีให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สวท.ลำพูน นับเป็นหน่วยงานสื่อที่ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี บุคลากรมีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำงานมาด้วยความแข็งขัน เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำหน้าที่เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดีต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ต่างทยอยเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 35 ปี สวท.ลำพูน เพิ่มสัมพันธ์ครือข่ายและร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งสถานีอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2527 ด้วยเครื่องส่งวิทยุระบบ FM. Stereo ความถี่ 95.5 MHz ต่อมาในปี 2530 ได้เปลี่ยนความถี่เป็น 95.0 MHz นับถึงถึงปัจจุบัน (15 กันยายน 2562) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน มีอายุครบ 35 ปี ซึ่งถือว่าเป็นสถานีฯ ที่มีอายุยาวนานที่สุดในจังหวัดลำพูน และเป็นสถานีที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เน้นการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สื่อสารข้อมูลจากประชาชนสะท้อนกลับถึงรัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ว่า เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือ ด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ /ผู้สื่อข่าว สวท.ลำพูน 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ /ผอ.สวท.ลำพูน 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ