บริษัทถุงสตังค์ กรุ๊ป จัดโครงการ "English We Like" ปีที่ 12 เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 538 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ "English We Like" ปีที่ 12 ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายปราโมทย์ นพวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จำนวน 370 คน และจากโรงเรียนบ้านถ้ำวิทยาคม จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทถุงสตังค์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัทถุงสตังส์กรุ๊ปจำกัด ผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการ "English We Like" ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกเหนือจากในบทเรียนและนอกห้องเรียน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเทคนิคในการจำ GAT - English for Life อีกทั้งเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

สำหรับโครงการ " English We Like" จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการสอนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกม เป็นการสื่อสารเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน
ทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ