หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟครั้งที่ 3

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 296 ครั้ง

เช้านี้ (21 ม.ค. 63) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟครั้งที่ 2 ณ โครงการชลประทานลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำด้านการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตลอดจนการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงภัยแล้ง

สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟดังกล่าว จังหวัดลำปาง จะกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน ได้หารือพบปะพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยจะหมุนเวียนหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเดือนถัดไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ