จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 216 ครั้ง

จังหวัดแพร่เตรียมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมเยือนและบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม หมู่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น

โครงการฯนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อออกเยี่ยมเยือนและบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และองค์กรภาคเอกชน ออกไปให้บริการและแจกสิ่งของต่างๆให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ มอบสิ่งของและถุงยังชีพให้ประชาชน ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ ,สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ แจกน้ำหมักชีวภาพ ,สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ แจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ปรับปรุงทะเบียนเกษตร ,ศาลจังหวัดแพร่ สานักงานศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน ,การประปาส่วนภูมิภาค แจกน้าดื่ม 300 ขวด ,สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ให้บริการจัดหางาน ให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ รับขึ้นทะเบียนแรงงาน,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ตอบปัญหาชิงรางวัล แจกอุปกรณ์วาดภาพระบายสี ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยง ,วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตรวจเช็ครถมอเตอร์ไซค์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ จัดคลินิกป่าไม้เคลื่อนที่ แจกกล้าไม้  ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แจกกล้าไม้ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดแพร่ ,มอบพันธุ์ปลากินพืช 30,000 ตัว เพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  และส่วนราชการอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน ที่จะไปให้บริการชาวบ้านในวันดังกล่าว พร้อมทั้งมีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจโรคทั่วไป ฝังเข็ม นวดแผนไทย ทำฟัน คัดกรองมะเร็งเต้านม เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงไปรับบริการโดยทั่วถึง

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยเชษฐ์ ปัดเปา ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ