รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 116 ครั้ง

ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมเยียนพบปะเกษตรกร4 อำเภอจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

            ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณฝายผาม้า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันนี้ 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายธีธวัช  คำเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหมืองฝาย และเกษตรกรจาก 4 อำเภอ คือ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จาก 7 ฝาย คือ ฝายผาม้า ฝายกล้วยคำ ฝายใบไผ่ ฝายป่าถ่อน ฝายร่องธาตุ ฝายไม้เรียว และฝายอุดม  ได้ยื่นหนังสือเอกสาร ร่วมกันเรียกร้องหาแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และมีความต้องการสร้างอ่างเก็บน้ำ 2 แห่งคือ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านสามัคคีใหม่ ตำบลแม่ฟ้าหลวง มีความยาว 118 กิโลเมตร  มีพื้นที่รับน้ำ 412.77 ตารางกิโลเมตร ความจุ 51.73 ล้าน ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 79,000 ไร่ และการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แสลบ  ตั้งอยู่ที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านห้วยส้าน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับน้ำ 31.22 ตารางกิโลเมตร ความจุ 20.41 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 57,000 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่เกษตรกรใช้น้ำเพื่อการเกษตร ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก คือลำน้ำคำ กับลำน้ำแม่จัน มีความยาว 77 กิโลเมตร ซึ่งเกษตรกรทั้ง 4 อำเภอ และ7 ฝาย ขอเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วเพื่อต้องการแหล่งน้ำในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรองบประมาณดำเนินการจากกรมชลประทาน ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2579

           ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า ซึ่งรัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันให้มีพระราชบัญญัติ เพื่อออกมาตรการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือให้ชาวสวนลำไย  ส่วนทาง ด้านเกษตรกรชาวนา จัดให้มีการพยุงราคาและประกันราคาข้าว การชดเชยการปลูกข้าวให้เกษตรชาวนาเพิ่มขึ้น   ส่วนทางด้านที่ทำกินและพื้นที่อยู่อาศัยมีการออกเอกสารสิทธิขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ของเกษตรกร นอกจากนี้การเยี่ยวยาชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด 19 และการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ เกษตรกรรมให้แก่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ