ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความรุนแรงพายุลูกเห็บ ช่วง 20 -23 ม.ค. 63 นี้

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 244 ครั้ง

 

นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ติดตามสภาพอากาศพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่วนกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ จึงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนได้

เพื่อบรรเทาความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจึงได้จัดตั้งหน่วยหลักการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 23 มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 วัน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ