สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ยาพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่จั

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 351 ครั้ง

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองแคว อ.สองแคว จ.น่าน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ยาพระราชทาน แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งนำโดยนางมาริษา  สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีนายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน
ด้วยพระกรุณาธิคุณ ของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่ประสบความเดือดร้อน จากภัยหนาว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ ที่ประสบภัยหนาว และโปรดให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน
1,000 ผืน และกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน 500 ใบ มามอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน  โดยนอกจากช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ประชาชนจังหวัดน่าน ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความห่วงใยของพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว

จากนั้นผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เพื่อมอบถุงพระราชทาน ให้กำลังใจ และรับทราบการให้ความช่วยเหลือ รับทราบปัญหา ความต้องการจากผู้ป่วย และญาติผู้ดูแลอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กัมปนาท พอจิต
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ