น่าน ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ เชื้อสายอิ้วเมี่ยน จัดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน (ตรุษจีน ประจำปี 2563 ที่สืบทอดประเพณีมาช้านาน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 259 ครั้ง

ที่บ้านป่ากลางตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว   จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีใหม่เมี่ยน ประจำปี 2563   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ และชาวอิ้วเมี่ยน ร่วมงาน เป็นจำนวนมาก   ประเพณี ปีใหม่อิ้วเมี่ยน เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายอิ้วเมี่ยน  ที่มีวัฒนธรรม ประเพณีอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาช้านาน และเป็นเอกลักษณ์ของตนเองเช่นภาษาพูดการแต่งกาย    และเป็นการเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสู่สาธารณชน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับอนุชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญและคงอนุรักษ์สืบสาน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุในจังหวัดน่าน                         

             ประเพณีในช่วงเทศกาลปีใหม่เมี่ยน (ตรุษจีน) ประชาชนชาวอิ้วเมี่ยนทุกคนจะหยุดพักจากการงานทุกอย่าง ได้พบปะพี่น้องญาติมิตร และร่วมกินดื่มสังสรรค์เพื่อขอพรจากผู้ใหญ่ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอิ้วเมี่ยน “เทศกาลปีใหม่อิ้วเมี่ยน”ให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในเทศกาลปีใหม่ สร้างความรักความหวงเห็นวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของชนเผ่า เพื่อให้ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนตำบลป่ากลางและแขกผู้มาเยือนได้พบปะและร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนถึงความดีงามของวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของอิ้วเมี่ยนได้แก่การตีกลอง  จุดประทัด ไหว้เจ้าโดยอาจารย์ผู้ทำพิธีสู่ขวัญ  การแสดงของชนเผ่า อาทิ การรำถาด รำเมี่ยงเซี๊ยะเป็นต้น และยังมีการจำลองวิถีชีวิต ของชาวอิ้วเมี่ยนได้แก่การสาธิตทำเครื่องเงิน  ปักผ้า ทำขนมเป็นต้น

                 ด้าน นายวิทยา แซ่จ๋าว ผู้ใหญ่บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน กล่าวว่า ชาวอิ้วเมี่ยน แต่เดิมมีถิ่นฐานอยู่ประเทศจีนได้เข้ามาอาศัยในประเทศไทย ที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เมื่อปี พ.ศ. 2521 จังหวัดน่านมีการแทรกแซงของระบบ คอมมิวนิสต์ ทาง หน่วยงานความมั่งคง ให้ชาวบ้านมาอาศัยอยู่ที่ บ้านป่ากลาง รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนมาจาก ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิเช่น เครื่องเงิน ผ้าลายเขียนเทียน ผ้าปัก  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงให้ปลูกตันยางพารา มีพี่น้องชาวอิ้วเมี่ยน ออกไปขายน้ำเต้าหู้ ตามจังหวัดต่างฯ ที่สร้างรายได้ให้กับ ชุมชน  ตำบลป่ากลางมาจนทุกวันนี้

                                                            

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ