จังหวัดลำปาง จัดประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 3 เรื่องสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งไฟป่าหมอกควัน ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้านผู้ว่าฯ ย้ำ ทุกส่วนต้องทำเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชน

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 431 ครั้ง

บ่ายวันนี้ ( 23 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจำปี 2563 พร้อมกับเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งที่ประชุมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญ เช่น อุตุนิยมวิทยาจ.ลำปาง ได้รายงานถึงสภาพอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศและการคาดการณ์เรื่องภัยแล้ง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับข้อมูลแหล่งน้ำตลอดจนแผนการรับมือในช่วงน้ำน้อย เป็นต้น

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในช่วงนี้นอกจากการดำเนินการเรื่องของปัญหาหมอกควันและไฟป่าแล้ว สิ่งที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการควบคู่ด้วยอีก 2 เรื่อง คือ การเตรียมการรับมือภัยแล้ง ซึ่งในขณะนี้ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับเหตุเพื่อจะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เบื้องต้นเน้นการบริหารจัดการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในทุกเขตท้องที่ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนอีกเรื่องที่สำคัญเช่นกันเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานประมงจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เมืองต่อไป

ทั้งนี้ เรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่านั้น ทางจังหวัดลำปางดำเนินการตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการอย่างเข้มข้น พร้อมกำชับทุกพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบเผาแล้วหลายราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ