โรงพยาบาลสวนปรุง เตรียมเปิดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 221 ครั้ง

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

แพทย์หญิงสุวรรณี  เรืองเดช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนให้มีการนำกัญชามาใช้รักษาโรคและประโยชน์ ทางการแพทย์ การใช้ทางวิทยาศาสตร์/อุตสาหกรรม รวมทั้งการศึกษาวิจัย นับเป็นการสร้างความตื่นตัวเรื่องกัญชาในประเทศไทยและได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุข คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องการรักษาด้วยกัญชา และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผล มีความเป็นธรรมในการเข้าถึงการรักษา ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ด้วยตนเอง การรักษาด้วยกัญชา การสั่งจ่ายและการควบคุมต้องได้จากบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา หรือ อย. แล้วเท่านั้น

ซึ่งกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลสวนปรุง ได้เตรียมจัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยาและสามารถสั่งใช้และจ่ายยากัญชาได้

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ได้ที่ www.suanprung.go.th ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5390-8500 ต่อ 60551 หรือ 60115 ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ