จังหวัดลำปาง ขานรับพร้อมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 318 ครั้ง

วันนี้ (24 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจ.ลำปาง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจ.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมทางไกล (VCS) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้การดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม “แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ให้เกิดเป็นรูปธรรม

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาทางจังหวัดลำปางได้ดำเนินการตามข้อสั่งการและปฏิบัติตามแผนที่ทางจังหวัดวางไว้อย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการ 4 พื้นที่ 5 มาตรการ โดยได้กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดให้มากขึ้นตามสถานการณ์ สำหรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษนั้น ล่าสุดขณะนี้ทางจังหวัดลำปางได้แจ้งให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 2.มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกําเนิด) 3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ