จังหวัดแพร่ เตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระวังอันตรายจากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 309 ครั้ง

          จังหวัดแพร่ แจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอน ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมทั้งอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง 4 – 7 องศาเซลเซียส ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคมนี้  

          นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 4 – 7 องศาเชลเชียส โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำที่สุดในช่วงวันที่ 24 – 27 มกราคม 2563 บริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่  สำหรับกระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2563

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชน จากสถานการณ์อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง จึงขอให้ประชาชน ดูแลรักษาสุขภาพ ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น พร้อมทั้งติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ตันไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ แผนเผชิญเหตุ รวมทั้งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หากเกิดวาตภัยหรือสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นในพื้นที่ โดยแจ้งรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ทราบภายใน 24 ชั่วโมง และหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วยนิรภัย หมายเลข 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ