องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยหนาว บนดอยอ่างขาง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 364 ครั้ง

องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยหนาว บนดอยอ่างขาง

วันนี้ (20 ธ.ค.62) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยหนาว ณ ลานอเนกประสงค์ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ประกอบพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ และสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่ประชาชนนักเรียน และเจ้าหน้าที่ ที่ประสบภัยหนาวจำนวน 1,861 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ได้มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 136 ขุด เพื่อให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาแนวชายแดน นอกจากนี้ องคมนตรี ยังได้เดินทางไปติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยได้เข้าติดตามแผนปรับปรุงบ้านพักคนงานในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และติดตามการฟื้นฟูพื้นที่รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง จากการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตร และลานอเนกประสงค์ทางเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ 9

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยสำคัญของโครงการหลวง ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ เลิกการปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ป่าไม้และตันน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จึงเป็นสถานีวิจัย และพัฒนาพืชผลเขตหนาว ที่ได้ทำการวิจัย ทดลอง คันคว้า เมื่อสำเร็จ จึงได้นำไปส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาใน พื้นที่ปลูกเพื่อทดแทนฝิ่น สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นับได้ว่าเป็นตันแบบของการวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง ผลสำเร็จ จากงานวิจัยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 50 ปี มีมากกว่า 850 โครงการ ประกอบด้วย พันธุ์พืชและสัตว์ 512 ชนิด 1,496 สายพันธุ์ โดยเป็นงานวิจัยด้าน ไม้ผล ไม้ดอก พืชผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพร ที่ดำเนินการเพื่อ พัฒนาต่อยอดการวิจัยให้ได้ชนิดและสายพันธุ์พืชที่หลากหลาย เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่สูงของประเทศ ไทย ผลสำเร็จจาการวิจัยที่ผ่านมาได้ส่งเสริมสู่เกษตรกรชาวเขา เผ่าลาหู่ ดาราอั้ง จีนยูนนาน และไทยใหญ่ โดยมีพื้นที่ใช้ทำการเกษตรประมาณ 1,988 ไร่ มีหมู่บ้านชาวเขาที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวม 4 หมู่บ้าน 10 ชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ