รองนายกรัฐมนตรี มั่นใจประสิทธิภาพการจัดการน้ำเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 665 ครั้ง

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  มั่นใจประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ำของทางชลประทาน  เชื่อว่ามีน้ำใช้เพียงพอถึงเดือนกรกฎาคมนี้

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  และคณะเดินทางไป ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุป สถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ  โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา  ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 142 ล้าน ลูกบาศก์เมตร  หรือ 53% เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 73 ล้าน ลูกบาศก์เมตร  หรือ 27% อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่งมีปริมาณน้ำรวม 33%  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 117 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 51%

รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า จากการเดินทางมารับทราบการบริหารจัดการน้ำของสำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ได้ แต่ขอให้ประชาชนใช้น้ำด้วยความระมัดระวังและประหยัด 

สำหรับ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล หรือประตูระบายน้ำป่าแดด เป็นเขื่อนทดน้ำเพื่อทดน้ำในลำน้ำปิงให้สูงขึ้น สามรถทดน้ำได้ ประมาณ 6.5 เมตร จากท้องน้ำ  กักเก็บน้ำ สูงสุด 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บน้ำไว้ ที่ 1ล้าน 5 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค ผลิตน้ำประปา รักษาระบบนิเวศ และเพื่อทำการเกษตรตลอดลำน้ำปิง รวมทั้งบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียจากคลองแม่ข่าที่ปล่อยลงสู่ลำน้ำปิง โดยการระบายน้ำดี เพื่อเจือจางความเข้มข้นของน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ประตูระบายน้ำแห่งนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นประตูระบายน้ำตัวแรกที่จะบริหารจัดการน้ำระหว่างเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล กับพื้นที่ทางตอนล่าง โดยจะทำการทดน้ำไว้และจัดรอบเวรการใช้น้ำ จากนั้นทำการปล่อยเป็นล็อตใหญ่ลงไปเพื่อจะโรยน้ำลงไปให้ถึงผู้ใช้น้ำตอนท้ายของประตูระบายน้ำ  ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้รถแบ๊คโฮขุดลอกลำน้ำปิงตอนล่างเพื่อกำจัดสันดอนและตะกอนดินทราย  เปิดทางให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ