ขบวนแห่อย่างสวยงามจาก 18 อำเภอ ในพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 906 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลประกวดขบวนแห่งในพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

                วันนี้ 26 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ณ เวทีกลาง ที่บริเวณสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่จากอำเภอทั้ง 18 อำเภอ รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอแม่สรวย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ขบวนแห่ของอำเภอดอยหลวง ได้รับเงินรางวัล 16,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ขบวนของอำเภอเวียงป่าเป้า ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล สำหรับรางวัลชมเชยได้แก่ ขบวนของอำเภอแม่ลาว ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล  ซึ่งในแต่ละอำเภอได้นำสิ่งที่โดดเด่นมาจัดขบวนแห่อย่างสวยงามในรูปแบบที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการกีฬา ตามที่จังหวัดเชียงรายได้ประกาศเป็นเมืองกีฬา และเป็นเมืองศิลปะ หรือ Sports City  of Art
             สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้า และการออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงต่างๆ และอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ พร้อมด้วยกิจกรรมการประกวดธิดาดอย การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งของผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น  การแสดงบนเวทีกลาง และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดออกร้านกาชาดไชโย โดยการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย การจัดงานระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รวมการจัดงาน 10 วัน 10 คืน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันงดงามของชาวล้านนา โดยมีการนำเสนอเรื่องราว และของดีแต่ละอำเภออย่างสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นสีสันแห่งความสนุกทุกค่ำคืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ