แม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง หลังพบมีหมู่บ้านเสี่ยงภัยแล้ง 396 หมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 302 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวถึงการเตรียมการรับมือภัยแล้ง ที่จะมาถึงว่า  จากการสำรวจพบว่าในปี 63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูง  396 หมู่บ้าน เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด โดยให้ทุกอำเภอ ทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจ ภาชนะกักเก็บน้ำ รถบรรทุกน้ำ หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ก็จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

อย่างไรก็ตาม จาก สถิติ 3 ปี ย้อนหลัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีพื้นที่แล้งซ้ำซาก ไม่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุภัยแล้ง และไม่ได้มีการใช้เงินด้านการป้องกันและยับยั้งเชิงป้องกันภัยแล้ง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัญชลิกา ครองเกษร
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ